Workshop: Zorg voor Glas- en Keramiek Collectie Kasteel Amerongen

De opening van het Huys in 2011 lijkt voor de bezoeker nog een eind weg, maar voor de grote dag is nog veel werk te verzetten.Binnen in het Huys wordt gerestaureerd, maar ook de collectie van het Kasteel wordt onder handen genomen. Op dit moment zijn de medewerksters Behoud en beheer, druk bezig met de deelcollectie glas en keramiek.

Behandeling Allereerst wordt de gehele glas- en keramiek collectie gereinigd, gecontroleerd en beoordeeld. Om dit op een juiste wijze te kunnen doen, heeft restaurator Lisya Bicaci de medewerkers daartoe opgeleid. Bij controle en beoordeling wordt gekeken naar eventuele schade die in het verleden is ontstaan. Bij schade aan collectiestukken, wordt in overleg met de conservator contact opgenomen met de restaurator voor een behandeling. Schade die vaak voorkomt, is een breuk in het object of een afgebroken deel. Deze schade dient dan door een restaurator te worden hersteld. Dit geldt ook voor objecten die ernstig zijn aangetast of zodanig poreus zijn dat beoordeling en/of behandeling van een restaurator gewenst is.

Site Kasteel Amerongen

Archive
Search By Tags